کلاس اخلاق و جلسات هیئت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان بندرعباس

تاریخ

   کلاس اخلاق          جلسه هیئت        استاد             
17/11/1392

آیت الله نعیم آبادی

24/11/1392

استاد معصومی

30/11/1392

استاد معصومی

8/12/1392

حجت الاسلام احمدی

4/2/1393     

 

حجت الاسلام احمدی

 

11/2/93


استاد معصومی

18/2/93

استاد معصومی